Languages

Zalew Sulejowski

Przystań Kajluk Sulejów -Zalew Sulejowsk - Barkowice   

5 km przewidywany czas płynięcia  1-1,5 godziny

 

 

 

Przystań Kajluk Sulejów - Zalew Sulejowski - Zarzęcin   

10 km przewidywny czas płynięcia 2-3 godziny

 

 

 

Przystań Kajluk Sulejów - Zalew Sulejowski - Tama Smardzewice

 20 km przewidywany czas płynięcia 5-7 godzin